Както вече Тhe Foreign Insider отбеляза, в новия германски парламент има повече депутатите от турски произход, отколкото в предходния.

Същото важи и за тези, които имат мигрантски произход. След направено детайлно изследване по въпроса се вижда, че ако на първата сесия на предния състав на Бундестага са присъствали 58 депутати, попадащи в изследваната категория, то сега групата е по-многобройна.

Тя вече се състои от 83 законодателя. В това число има и трима, които имат сирийски произход.

Двама са от партията на Зелените, а третият – от Социалдемократическата партия.

По партийни листи картината е следната: 1. Лявата партия Die Linke – 28,2%; 2. ГСДП – 17%; 3. Партия на Зелените – 13,6%; 4. Алтернатива за Германия – 7,2%; 5. Свободните демократи-5,2%; 6. ХДС – 4,6%. Групата на мигрантите представлява 11,3% от общия състав на Бунтестага /735 души/.

Според федералната статистика през 2016 г. първо и второ поколение мигранти в Германия представляват около 22,5% от населението на страната.

През 2018 г. представителите само на първото поколение са 12,9% от населението на страната. Според статистика на UN DESA Германия е втората по значение, след САЩ, страна в света, приемаща най-много мигранти.

В същото време тя е петата по този показател в рамките на ЕС по отношение на броя на населението в страната.