750 милиарда евро, които са предназначени за Фонда за възстановяване на Европейския съюз може би ще се окажат в ръцете на депутатите от парламента в Хелзинки.

Преди няколко часа, Комисията по конституционни въпроси на финландския парламент обяви, че решението за подкрепа на плановете на Брюксел за попълване на Фонда чрез  теглене на общ дълг, трябва да бъде прието от две трети от депутатите.

Основният аргумент на законотворците е, че това е въпрос, който “засяга суверенитета на Финландия и затова е нужно решението да бъде взето с конституционно мнозинство”.

Решението на Комисията по конституционни въпроси е изненада за цяла Европа, защото обикновено решенията се взимат с тълкуване на конституцията, което много рядко е свързано с политическата принадлежност на членовете на комисията.

Мико Кинунен, депутат от финландската опозиция изчислява, че е необходимо мнозинство от две трети при приемането на пакета, защото това сигнализира, че изключителни решения като Пакета за възстановяване не могат да бъдат лесно направени в бъдеще.

“Смятам, че това е толкова голям трансфер на компетенции от държава-членка към Съюза, че е необходима широка подкрепа за такъв пакет.”

Националните парламенти на всички страни-членки трябва да ратифицират предложенията на Брюксел, известни като Own Resources Decision преди Комисията да получи правомощия да набере средствата от международните финансови пазари.

Така никакви пари не могат да бъдат планирани докато парламентът във Финландия не приеме необходимия правен пакет, което поставя съдбата на милиардите в ръцете на депутатите в Хелзинки.

Източник/на финландски/: Helsinki Salomat