Нов орган за дискусия на проблемите на исляма във Франция – предизборен ход или обективна необходимост

На 5.02.2022, с откриването на „Ислямски форум във Франция“ /ИФФ/ правителството на…