Новият пратеник на САЩ за Иран веднага се захвана за рабoта

Иранското ядрено досие ще бъде една основните задача пред новата администрация на…