Под това заглавие вчера излезе поредният доклад на Световния институт за изследвания на мира в Стокхолм /SIPRI/. Крайното обобщение на изследваните статистики е, че през 2021 г. световните военни разходи са се увеличили с 0,7%, достигайки 2 113 милиарда долара.

Петте държави с най-големи военни разходи през посочената година са САЩ, Китай, Индия, Обединеното кралство и Русия. Техните разходи представляват около 62% от всички средства.

На втората година от пандемията военните разходи достигат рекордно ниво. Всъщност това е седмата поредна година, през която този тип разходи се увеличават. Според д-р Диего Лопес да Силва през първата година на пандемията е имало намаляване на тези разходи, поради увеличената инфлация.

Съгласно авторите на доклада в номинално отношение обаче военните разходи са се увеличили с 6,1%. В резултат на динамичното икономическо възстановяване през 2021 г. глобалната военна тежест – световните военни разходи като дял от световния брутен вътрешен продукт (БВП) е спаднало с 0,1%, а именно от 2,3% на сто през 2020 г. на 2,2% на следващата година.

САЩ преструктурират своя военен бюджет, акцентирайки върху изследвания и високи технологии.

През 2021 г. тази държава декларира 801 милиарда долара военни разходи, въпреки че размерът на бюджета, гласуван от двете камари беше 770 млн. долара. В същото време военната тежест намаля през 2021 г, заради повишаването на БВП. През 2020 г. тя е 3,2%, а през 2021 г. – 3,1%.

Прави впечатление, че финансирането на изследователската и развойна дейност се е повишило с 24% за периода 2012 -2021. Паралелно с това финансирането на доставки на оръжие е намаляло с 6,4% за същия период. Според изводите на института САЩ са се фокусирали върху създаването на технологии от следващо поколение.

Изследователката Александра Маркщайнер е на мнение, че САЩ държат да имат винаги технологично превъзходство над своите стратегически конкуренти.

В същото време Русия увеличава военния си бюджет в навечерието на войната.

През 2021 г. Москва е завишила разходите с 2,9% и достигат до 65,5 млрд. долара. Това е пряк израз на струпаните на украинската граница сили. За трета поредна година Русия увеличи военните разходи, достигайки до 4,1% от БВП. Докладът потвърждава предварително направените хипотези, че увеличаването на цените на енергоресурсите позволи на Русия да покрие своите разходи за войната в Украйна.

Според Луси Беро-Сюдро през периода 2016-2019 се наблюдава спад на цените на енергоресурсите и тогава Русия не е имала финансовите възможности за сериозна подготовка за война. Тази изследователка отстоява хипотезата, че бюджетът на „националната отбрана“ представлява около ¾ от общите военни разходи на Русия.

С други думи, директното финансиране на оперативни разходи е 48,4 млрд. долара или с 14% повече от предходната година. Институтът включва в изследването си и Украйна. За да засили отбраната си от Русия, след анексирането на Крим Киев е увеличил военните си разходи със 72%.

Става въпрос за 5,9 млрд. долара или 3,2% от БВП. Военните разходи в Азия и Океания също се увеличават. Китай разполага с втория по значимост военен бюджет в света. През 2021 г. той е 293 млрд. долара, което е увеличeние с 4,7% спрямо 2020 г.

От 27 години насам военният бюджет на азиатската страна се увеличава. За 2021 г. Япония също увеличава своя военен бюджет. Тя добави 7 млрд. долара или 7,3% повече спрямо предходната година, достигайки 54,1 млрд. долара. Това е най-голямото увеличение спрямо 1972 г. Австралия също следва тенденцията. През 2021 г. тя увеличава военните разходи с 4%, достигайки 31,8 млрд. долара. Военният бюджет на Иран също се увеличава. Това стана за пръв път след четиригодишна пауза.

Той достигна до 24,6 млрд. долара. Бюджетът на Корпуса на ислямските гвардейци нараства с 14% или инкасира около 34% от общите разходи. Военният бюджет на Саудитска Арабия е 55,6 млрд. долара, което е намаляване на разходите със 17% спрямо 2020 г. Прави впечатление, че Германия има приблизително сходен военен бюджет.

През 2021 г. тя е похарчила 56 млрд. долара за армията си, което е 1,3% от БВП. Той е дори по-нисък спрямо 2020 г. /1,4%/, заради инфлацията. През 2021 г. военните разходи на Катар са 11,6 милиарда долара, което прави страната с петия по значимост военен бюджет в Близкия изток.

Военните разходи на Катар през 2021 г. са с 434% по-големи, в сравнение с 2010 г., когато страната за последно публикува данни за разходите преди 2021 г. Военните разходи на Индия от 76,6 милиарда долара поставя страната на трето място в света.

Това е нарастване с 0,9% спрямо 2020 г. или с 33% спрямо 2012 г. В стремежа си за укрепване на местната оръжейна индустрия 64% от капиталовите разходи във военния бюджет за 2021 г. са предназначени за придобиване на оръжия, произведени в страната.