Боят на съпругата е традиционна тема не само в шариатските източници, но и в дневния ред на някои ислямски общества. Така например през последните дни се разгоря такъв спор между законопроект, подготвен от египетска депутатка, отговора на някои улеми в ал Азхар по въпроса и египетското Главно мюфтийство.
На своята официална фейсбук страница тази институция публикува материал със заглавие „Мъжете не бият жените“. В него се цитира 34 ая на сурата „Жени“, а именно:
„Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни над други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, отдръпнете се от тях в постелите, и ако трябва ги удряйте. А покорят ли ви се, не търсете средство против тях. Аллах е всевишен и превелик.“
В материала, подписан от д-р Шауки Алам, главният мютфия на Египет са казва, че „според хадисите пророкът Мохамед не е удрял никого с ръка, нито съпруга, нито слуга, нито някои от неговите хора, освен ако не е бил на бойното поле.“ /вестник Июм ас сабаа/
Според социологическо изследване, проведено през 2016 г. на въпроса дали мъжете понякога имат право да бият жените си положителен отговор дават в Египет – 53,4% /мъже/ и 32,8% /жени, Мароко – 38,2% /мъже/ и 20,6% /жени/, Ливан – 21% /мъже/ и 5% /жени и палестински територии – 34% /мъже/ и 36% /жени/.
Преди 10 години написаната и защитена десертация в Саудитска Арабия на тема „Боят на съпругата от мъжа й“ предизвика интерес в специализираните издания.
В теоретичен план дисертанката се спира на шариатските доводи за подобна простъпка, авторите на побоя /съпруг, баща, син, чичо и други роднини/ и инструментите на побоя /ръка, пръчка, камшик, дъска и т.н./
Разгледан е и въпроса дали съпругата има право да отвръща.
Настоящият спор се разгоря след като египетската депутатка Амал Салама е депозирала законопроект за увеличаване на наказанието за извършен побой над съпругата.
Шейх Мабрук Атиа, професор в университета ал Азхар влезе в полемика с нея. Последният заявява, че „побоят на съпруга над съпругата е фиксиран в Корана и суната и има специални регулации“.
Той отправя критика към онези, които считат, че „в Корана е отбелязан и обяснен цивилизован вид побой“.
Богословът отстоява тезата, че „преднамереният побой в исляма е побоя на дисциплината, който не оставя следи“. Той остро критикува онези, които „жестоко бият жените си и счита, че „те трябва да бъдат възпирани от закона и от затвора“.
Експерти са на мнение, че темата за домашното насилие в Египет излезе за пореден път на дневен ред, след като САЩ спряха 130 млн. долара планирана помощ, заради нарушени норми на правата на човека в страната.