Неотдавнашно проучване на Федералната служба за миграция и бежанци в Германия показва, че броят на мюсюлманите се е увеличил значително през последните години.
Според изследването, обявено на 28.04.2021 в офиса в Нюрнберг, в партньорство с германското вътрешно министерство, цитирано от вестник „Шарк ал аусат“, в момента в Германия живеят между 3,5 и 6,5 милиона мюсюлмани.
Това се равнява на 4,6% до 7,6% от общото население на страната. В сравнение с резултатите от последното сходно проучване, проведено през 2015 г., броят на мюсюлманите се е увеличил с около 900 хиляди души.
В контекста на миграцията от мюсюлмански страни в Близкия и Средния Изток мюсюлманските общности в Германия придобиват все по-разнообразен характер през последните години, отбелязва ръководителят на службата Ханс Екхард Сомър.
Според него влиянието на религията върху интеграцията им в местното общество често е преувеличено. Той обяснява, че други аспекти като продължителност на пребиваването, причини за миграция или социален статус засягат процеса на интеграцията в много по-голяма степен, отколкото религиозната принадлежност.
Върху тези обобщения, изведени на преден план от Сомър, се поставя акцент в някои анализи, направени от близкоизточни издания за състоянието на мюсюлманската миграция в Германия.
Принципно, последните /независимо дали са саудитски, турски или ирански/ отдавна фокусират върху броя на мюсюлманската диаспора, внушавайки нейното потенциално влияние във вътрешната политика на германската държава, а не върху факта на забавената и трудна интеграция на тази религиозна в тази ключова на ЕС държава.