Alexas_Fotos / Pixabay

 

Германското контраразузнаване, Федералната служба за защита на конституцията, направи своята традиционна годишна класификация на радикално настроените лица на територията на федералната република. Това става съгласно нови критерии, изработени след терористичния акт в Берлин, осъществен от тунизиеца Анис ал Амри през декември 2016 г.

В най-широки граници, през 2016 г. определените като „радикално настроени” мюсюлмани в Германия са над 43 000 души.

В сравнение с 2014 г. статистиката показва, че в количествено изменение групата на „радикално настроените” не се е повишила значително. Стойностите остават почти постоянни.

Тогава тя е наброявала 43 890 души. Според германските анализатори големият количествен скок става след появата на ИДИЛ в Сирия и Ирак. Тогава групата се е увеличила с 8 650 души. През 2010 г. контингентът е бил оценен на 37 270 души, а през 2006 – 32 150 души.

Втората група е наречена, „лица с „терористични наклонности”. Министърът на вътрешните работи използва и друг термин – „полутерористи”.

Въпросният контингент наброява около 11 000 души. В сравнение с предходната 2015 година броят на тази група рязко се е увеличил, когато е бил едва 1 300 души.

Не е ясно дали наистина става въпрос за рязко количествено изменение или промяна на оценъчната методология на обекта на изследване.

Най-опасна обаче остава третата, най-малобройната група, определена като „потенциални терористи”. Според германската контраразузнавателна служба за миналата година те наброяват 548 души.

В момента около 80 души от нея са в затворите, а само половината от нея продължават да се намират на територията на федералната република.

В класификационната скала се поява и още една група. Тя е определена като „логистична”, т.е. хора, които са способни да окажат съдействие, от всякакво естество, за осъществяването на терористичен акт. „Логистиците” наброяват 360 души.

Около 800 са германските джихадисти, които са отишли да се бият под знамената на ИДИЛ и други радикални групировки в Сирия и Ирак. Една трета от тях вече са се завърнали вкъщи, но едва седем души са придобили пълноценни бойни способности.

Интересен е и профила на радикалите, съгласно националната им принадлежност.

Въпреки голямата миграционна вълна през 2015 г. турците остават огромното мнозинство сред „радикално настроените”.

През 2006 г. те са наброявали 27 250 души, през 2011 г. – 32 270 души и над 35 000 души през изминалата 2016 г. Подобна възходяща тенденция се наблюдава и сред арабите.

През 2006 г. те са 3350 души, 2011 г. – 3950, а през изминалата 2016 г. – 4 300 души. Тези статистически данни са на фона на официално дадените цифри за около 4 – 4,5 милиона мюсюлмани във федералната република.

Интересна е разбивката по национален признак и на втората група, тази с „терористичните наклонности”. В тази стълбица превъзходството на турците се стопява и дори отстъпва пред арабите, взети заедно.

[graphiq id=”4qabCKSYkp7″ title=”Asylum-Seekers in Germany by Country of Origin in 2016″ width=”600″ height=”577″ url=”https://w.graphiq.com/w/4qabCKSYkp7″ link=”https://www.graphiq.com/vlp/4qabCKSYkp7″ link_text=”FindTheData | Graphiq” ]

Все пак те си остават най-многобройната национално определена група. Те представляват около 20%, 10% – мароканци, 8% – иракчани, 8% – ливанци, 7% – алжирци, 6% – руснаци (граждани с паспорти на Руската федерация, вероятно на кавказките републики като Чечня, Дагестан и други), 5% – египтяни, 5% – тунизийци и други.

Специфичната група на германските конвертити (приелите исляма етнически германци) също са значима група. Те дори идват на второ място след турците с цели 17%. Прави впечатление, че сирийците отсъстват като отделна национална група.

Вероятно, след нарасналия им рязко брой на територията на Германия, тяхното изследване е чувствително по-трудно. В доклада се съобщава, че около 70% от документите на кандидат-бежанците в Германия са фалшиви или непълни с цел категоричната им идентификация. Това важи особено за онези, които идват от територии, които в момента под контрол на ИДИЛ.

Интересно е и географското местоположение на отделните представители на „радикално настроените” мюсюлмани. Около 90% са в западните провинции, т.е. на територията на бившата ФРГ.

Те са концентрирани предимно в Бавария, Северен Рейн Вестфалия и Баден Вюртенберг. Около 70% от въпросният контингент живее в големите германски градове, чието население наброява над 100 000 суши. В доклада се обръща внимание на факта, че в тези градове живее едва около 31% от местното население.

В източните провинции, т.е. на територията на бившето ГДР, се счита че ислямофобските настроения са много по-силни и поради тази причина „радикално настроените” мюсюлмани са чувствително по-малко.