Book

На пазара вече е книгата “Даеш(Не)Ислямска държава” на проф. Владимир Чуков. Публикуваме ексклузивен откъс от изследването на известния български арабист, в който ще ви запознаем с племенната структура и степента на подкрепа за Даеш в арабския свят. 

С течение на времето и на вкореняването на терористичната организация в недрата на арабските общества се очертават и цифровите изражения на поддръжниците на ИДИЛ. Става въпрос за групата на гневните хора в арабските сунитски страни, рецепирали недоволството на техните едноверци в Сирия и Ирак. Социологията показва, разбира се приблизително, относителната тежест на яростта на сунитите към тяхното политическо ръководство, от недоволството към предлаганите политически алтернативи.

Според едно обобщение на резултатите от направените няколко изследвания в общества, в които са разпространени, както идеите, така и структурите на ИДИЛ се вижда, че формацията има формирано твърдо ядро и по-хлабава периферия.

Разбивката е на привържениците на ИДИЛ в единайсет арабски страни, в които подкрепата е нюансирана. В Ирак анкетата, проведена през ноември 2014 г. от катарското научно звено показва, че 2% от иракчаните гледат на ИДИЛ позитивно, а други 4% – относително позитивно. Същият център прави още едно изследване през март 2015 г., което показва че 5% от иракчаните не възприемат ИДИЛ като терористична организация. Ако се вземат статистическите данни за демографския профил на държавата от ЦРУ за същия период (32 586 000 души), то тогава поддръжниците на ИДИЛ в Ирак са между 651 720 и 1 955 160 души.

Вашингтонският институт реализира свое собствено социологическо изследване, проведено в териториите, контролирани от ИДИЛ. То е проведено от сътрудника в научното звено Мункид Дахер. По разбираеми причини не е обяснена методологията и начинът, по който е извършено изследването. Знае се единствено датата на оповестяването, а именно 14 декември 2015 г. Отбелязва се, че условията на провеждането са били изключително трудни.

В началото на месец декември 2015 г. (приблизително една година и половина след превземането на Мосул от терористите) 55% от запитаните жители на този град отговарят, че сега животът им е по-добър, отколкото преди година и половина. През юни 2015 г. едва 21% от тогава запитаните със същия въпрос, отговарят положително. Около 39% от респондентите в Мосул считат, че ИДИЛ представлява техните възгледи и интереси. Все пак тази група е чувствително по-голяма, отколкото тези 10% от жителите на града, които през юни 2014 г. дават същия отговор.

Правейки задълбочен анализ на тези чувства, мнозинството мосулци считат, че САЩ заговорнически подкрепят ИДИЛ, което е с почти 50% повече от тези, които са считали така, преди 18 месеца. 48,5% от респондентите отговарят, че най-голямата опасност за тях са въздушните удари на коалицията, докато едва 37,5% възприемат ИДИЛ като по-голямата опасност.

Мнозинството мосулци са против бомбардировките на САЩ, а ¾ от жителите на града са против „Ал хашд аш шааби” – основната шиитска организация в страната и против останалите шиитски милиции. В същото време, мнозинството респонденти не възприемат своите бивши местни управници, сунитските политици в национален мащаб и правителството на Ирак като изразители на техните интереси и възгледи.

Според авторите на изследването тези резултати предполагат, че ИДИЛ е спечелила битката за сърцата и умовете на хората, живеещи в районите под неин контрол. В същото време общественото мнение там постепенно се обръща срещу тези, които се противопоставят на терористичната организация. По-голямата част от жителите на Мосул все още отхвърлят ИДИЛ, но пред тях няма реални, надеждни политически алтернативи. Те не вярват на иракските държавни институции, включително на централното правителство, армия, полиция, парламент, местни длъжностни лица и политици в Багдад. Според мосулци въоръжената опозиция срещу ИДИЛ остава неефективна в своите действия.

В Сирия подкрепата за ИДИЛ е по-висока.

Данните от анкета през март 2015 г. показват, че 17% от сирийците заявяват, че напълно подкрепят целите и дейностите на терористичната организация. Броят на позитивно настроените сирийци нараства, когато 27% от тях заявяват, че ИДИЛ не е терористична група. Така от общо  17 952 000 сирийци поддръжниците на ИДИЛ варират между 3 051 840 и 4 847 040 души.

Интересни са данните за Тунис. В тази средиземноморска държава се намират процентно най-много твърдите поддръжници на ИДИЛ. Проучване от ноември 2014 г. показва, че 7% е твърдото ядро на терористичната организация. За подобен феномен има обяснения. От друга страна, едва 6% от тунизийците гледат на ИДИЛ с някакви положителни чувства. Неслучайно тази арабска държава излъчва най-големия чуждестранен контингент от бойци на терористичната формация. През изследвания период населението на страната е 10 937 000 души. От тях 765 590 недвусмислено подкрепят ИДИЛ, броят нараства до 1 421 810, когато се включи и по-„меката” периферия на терористите.

В Либия приблизително 7% от населението не възприема ИДИЛ като терористична организация, което прави приблизително 437 080 души.

В Ливан подкрепата за терористичната организация е незначително. Според изследване на форума „Фикра” едва 1% от сунитите в страната възприемат ИДИЛ стриктно положително. При наличието на едва 27% сунити от населението на тази държава, това означава че едва 8 578 души в Ливанската република са привърженици на тази формация. Базирания в Катар Арабски център за изследвания и политически науки достига до сходни заключения.

Ако се направи една рекапитулация на горецитираните резултати, то ще достигнем до извода, че на базата на тези единайсет изследвани страни твърдите поддръжници на ИДИЛ са 8 523 803 души. Това прави средно 5,8% подкрепа в целия арабски свят. Ако се осредни величината за всички двайсет и две страни-членки на Лигата на арабските държави, ще се достигне до заключението, че изпитващите позитивни чувства към ИДИЛ са 21 460 000 души и повече от 42 550 000 души имат предимно положителен поглед към терористите от всичките 370 милиона арабско население.