снимка: Christiaan Triebert
снимка: Christiaan Triebert

Сирийският център за политически изследвания (СЦПИ), цитиран от вестник „Гардиън”, дава актуализирана информация за катастрофалните последствия от бушуващата от 2011 г. на територията на Сирия гражданска война. Преди 18 месеца статистиката на ООН достигна до 250 000 убити и спря да дава повече информация.

В настоящия момент според СЦПИ убитите вече са 470 000 души. От тях 400 000 са директно убити, а 70 000 души са жертва на глад и болести поради липсващи медицински грижи. Ранените са 1,9 милиона. Общо 11,5% от цялото население на Сирия е убито или ранено.

45% от населението на Сирия е напуснало своите домове. Повече от 4 милиона са бежанци навън, а 6,36 милиона – вътре в самата държава.

Гладуващото население е около 21%, което обяснява и големия поток от сирийци, бягащи предимно към Турция и към богатата Европа. Само през 2015 г. броят на бедните в Сирия се е увеличил с 85%.

Продължителността на живота в страната е паднала от 70 години през 2010 г. на 55 години през 2015 г. Смъртността се е увеличила от 4,4 на 1000 през 2010 г. на 10,9 на 1000 през 2015 г. Материалните щети в икономиката са на стойност 255 млрд. долара. Според други източници те са в пъти повече.

Само през 2015 г. цените на стоките са се повишили с 54%. Около 13,8 милиона сирийци са загубили своите източници за препитание.

Дори и тези данни да са приблизителни, те показват невероятното катастрофално състояние, в което е изпаднала тази арабска страна. Отворена е огромна рана, за лечението на която са необходими усилията на цялата международна общност и то за много дълъг период от време.