Всички текстове в сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Ако искате да препубликувате наш текст трябва да поискате разрешение по електронен път.

Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак. Графичните елементи са предоставени от платформата Pixabay, освен ако не е опоменато друго.

В част от текстовете ни са използвано съдържание от наши партньори, с които The Foreign Insider има договори за партньорство.

Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 200 знака на статията.

Услуги, изискващи регистрация

The Foreign Insider  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са: абонамент за нашите публикации.

The Foreign Insider си запазва правото да предоставя достъп до определено съдържание като платена услуга.

Ако сте дипломатическа мисия, частна фирма или публична институция може да се свържете с нас на [email protected]